اخبار برگزیده

آهنگین

همش که نباید غر زد!!


لازم بود اینجا ثبت کنم: برای اتاق محل کارم، قلمه سه مدل گیاه آپارتمانی رو آوردم و با سلام و صلوات و بسم الله بسم الله گویان، توی گلدون های کوچیک گذاشتمشون.

الآن هم برای گرفتن روحیه مضاعف و تشویق به رشد، در حال شجریان تراپی هستند.
گر چه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم

که نهانش نظری با من دلسوخته بود
آهنگین

آهنگین

آهنگین

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها